Blog

Izpostavljamo


Pogled:
Storitve

IndiJanez tudi v Murski Soboti

 • 16 November 2020
 • Mestna občina Murska Sobota je podprla našo dejavnost in pridobili smo nov prostor na Slovenski ulici 44 v centru Murske Sobote (bivša stavba CSD). ...

Storitve

Individualna svetovanja za posameznike s težavami prekomerne in škodljive rabe digitalnih tehnologij

 • 05 October 2020
 • Izvajamo brezplačno psihosocialno pomoč za mlade s težavami na področju prekomerne in škodljive rabe digitalnih tehnologij, kot tudi njihovim ...

Mladi   Storitve

Podporna skupina za mladostnice

 • 05 October 2020
 • Zbiramo prijave za vključitev udeleženk v skupino za mladostnice. Skupina je primerna za mladostnice v starostni skupini od 14 do 20 ...

Starši / Strokovni delavci / učitelji   Storitve

Delavnica: Obvladam stres

 • 05 October 2020
 • Delavnica o uspešnem obvladovanju stresa je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. Učence ali dijake se preko predavanja, pogovora, ...

Starši / Strokovni delavci / učitelji   Storitve

Delavnica: Telo kot sredstvo sporočanja

 • 05 October 2020
 • Delavnica o samopoškodovanju je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. Obdobje mladostništva označujejo številni izzivi in ...

Starši / Strokovni delavci / učitelji   Storitve

Delavnica: Moč vezi

 • 05 October 2020
 • Delavnica o prijateljstvu, ki spodbuja razvijanje osnovnih človeških vrednot. Njeno osnovno vprašanje je, kako posameznik doživlja samega ...

Starši / Strokovni delavci / učitelji   Storitve

Delavnica: Empatija, več kot le besede

 • 05 October 2020
 • Delavnica o empatiji, ki spodbuja razvijanje osnovnih življenjskih vrednot. Posamezniki, ki imajo večjo kapaciteto za empatijo, pri sebi ...

Strokovni delavci / učitelji   Storitve

Predavanje: Zakaj mladi bežijo v virtualni svet in kdaj govorimo o prekomerni rabi digitalnih tehnologij?

 • 05 October 2020
 • Predavanje za strokovne delavce, v okviru katerega se udeleženci seznanijo z uporabo interneta pri otrocih in ...

Starši   Storitve

Predavanje: Prekomerna raba zaslonskih tehnologij

 • 05 October 2020
 • Predavanje za starše in skrbnike učencev in dijakov, katerega namen je informiranje in ozaveščanje o potencialnih nevarnostih in ...

Starši / Strokovni delavci / učitelji   Storitve

Delavnica: Let's Play a Game / Drugačna igra

 • 05 October 2020
 • Interaktivna delavnica na temo zasvojenosti z video igrami. V okviru delavnice se učencem ali dijakom predstavi pozitivne in negativne vidike video ...