Staršem in strokovnim delavcem je odslej na voljo spletna verzija našega priročnika o prekomerni in škodljivi rabi zaslonskih tehnologij pri otrocih in mladostnikih. Publikacija je prvotno izšla novembra 2022 v tiskani obliki.

Priročnik "Štekamo mlade" je namenjen vsem strokovnim delavcem in drugim strokovnjakom, ki se v okviru svojega dela srečujete z mladimi in njihovimi bližnjimi. 

Priročnik "Štekam svojega otroka" je namenjen staršem, skrbnikom ter ključnim bližnjim otrok in mladostnikov. 

Priročnika sta zasnovana kot praktični pripomoček za strokovne delavce ter starše oziroma ključne bližnje, temeljita pa na aktualnih raziskavah, ugotovitvah in opažanjih s terena ter dolgoletnih izkušnjah s področja nekemičnih zasvojenosti. Vanju smo vključili tudi nasvete, primere dobrih praks ter izkušnje strokovnih delavcev in sodelavcev Centra Šteker.  

Publikaciji lahko berete kar na spletu ali pa ju prenesete v obliki PDF dokumenta. Vabimo vas, da ju prosto uporabljate pri svojem delu in grajenju bolj zdravih navad. 

Bliskovit razvoj zaslonskih tehnologij zahteva hitre odzive, zato je ključno, da temu primerno sproti prilagajamo in dopolnjujemo način dela z mladimi. Upamo, da vam bosta priročnika pri tem v pomoč.

Preberite si priročnika preko spleta