Lokacije

Kje se nahajamo?

  1. Sprejemna pisarna - Ob železnici 16 (Upravna stavba KC Pekarna)
  2. Svetovalnica MB - Ob železnici 16 (Upravna stavba KC Pekarna)
  3. Svetovalnica MB - Trg Revolucije 1 (Hiša mladih)
  4. Svetovalnica MS - Trubarjev drevored (MIKK)
  5. Svetovalnica in pisarna MS - Slovenska 44 (bivši CSD)
  6. Predavalnice in sejna soba - Ob železnici 16 (Upravna stavba KC Pekarna)