Celotna ponudba

Zasloni in splet niso več samo občasna pomagala, ampak igrajo ključno vlogo v našem izobraževanju, delu, prostem času in načinu komuniciranja. Z brisanjem meje med »resničnim« in digitalnim se velik del vsakdana seli v različna virtualna okolja, ki so še posebej blizu otrokom in mladostnikom. Prav pri mladih se poleg koristi spleta in zaslonskih tehnologij najbolj izrazito kažejo tudi njihovi negativni učinki. 

Uporaba zaslonov je v porastu, še posebej med mladostniki; posledično prihaja do sprememb v njihovih navadah, načinu življenja, preživljanju prostega časa, še posebej pa se zaradi prekomerne in škodljive rabe lahko pojavljajo številne težave s fizičnim in duševnim zdravjem. Te lahko negativno prispevajo k težavam v posameznikovem življenje in pri doživljanju sveta, kažejo se na šolskem uspehu, nenazadnje pa se lahko razvije tudi zasvojenost.

V okviru programov, zbranih pod imenom Center Šteker, izvajamo preventivne in kurativne dejavnosti. Prvi sklop zajema preventivne delavnice, predavanja za starše in strokovne delavce ter skupinske aktivnosti za krepitev duševnega zdravja. V sklopu kurative izvajamo brezplačna svetovanja za otroke, mladostnike in njihove ključne bližnje. Preventivne delavnice poleg naših strokovnih delavcev in drugih sodelavcev, ki izhajajo iz različnih smeri, snujejo in izvajajo tudi prostovoljci društva, ki pri nas pridobivajo dragocena znanja in veščine z relevantnih področij, medtem ko predavanja za starše in strokovne delavce izvajajo strokovni delavci s področja preventive. Svetovanja izvajajo strokovne delavke s področja kurative. 

Uporabnikom nudimo:

  • individualno obravnavo v obliki brezplačnega svetovanja, 
  • pomoč pri vključevanju v resnično življenje, 
  • tehnično pomoč pri obvladovanju tehnologije, 
  • spletno platformo, 
  • telefonsko in virtualno svetovanje. 

Hkrati oblikujemo in izvajamo obsežen preventivni program, ki zajema celovite preventivne modele v okviru naslednjih vsebin:

  • delavnice za otroke in mladostnike, 
  • predavanja za starše,
  • predavanja za strokovne delavce in
  • druge preventivne aktivnosti.

 

Več o našem delovanju

Center Šteker je specializirani, za uporabnike brezplačen program, ki nudi celostno obravnavo na področju nekemičnih zasvojenosti. Zlasti se osredotočamo na naslednja podpodročja: prekomerno in škodljivo rabo spleta, družbena omrežja, zaslonske naprave, video igre, igre na srečo ter spletno pornografijo. Program smo ustanovili v okviru dejavnosti Društva IndiJanez na področju duševnega zdravja, danes pa je največji in najbolj prepoznaven program društva.

Več o poslanstvu centra preberite tukaj
 

KONTAKTNI PODATKI

Za več informacij o individualni obravnavi in programu lahko pišete na elektronski naslov info@steker.si ali nas pokličete na telefonsko številko sprejemne pisarne Maribor 031 850 500 oziroma brezplačno številko 080 2016 vsak delovnik med 9. in 15. uro. Prav tako smo vam na voljo za vsa ostala dodatna vprašanja. Na razpolago je tudi spletni obrazec Povpraševanje.