Predavanje za starše

Namen predavanja je informirati in ozavestiti starše učencev in dijakov o nevarnostih, ki spremljajo digitalne tehnologije in vsebine, ter predvsem, kako te pasti prepoznati in ukrepati v primeru, da se mladostnik ujame v katero od njih. Še vedno so namreč starši in družina tisti, pri katerih mladostniki iščejo oporo in zaščito. In nenazadnje so prav starši tisti, ki lahko poskrbijo za primerno vzgojo in otroke naučijo varno krmariti po svetovnem spletu.

Cilji:

  • Seznanitev s pastmi, v katere se lahko otroci in mladostniki ujamejo pri uporabi digitalnih tehnologij.
  • Seznanitev s priporočili za varno rabo digitalnih tehnologij.
  • Opolnomočenje staršev.

 

Časovni potek delavnice:

  • 60 min.

 

Število udeležencev:

  • Priporočeno minimalno število udeležencev na predavanju je 30 in največ 200.

 

Ciljna skupina:

  • Predavanja za starše so namenjena tako staršem učencev, kot tudi staršem dijakov. Predhodno se predavanje prilagodi za določeno starostno skupino.

 

Cena izvedbe:

  • Brezplačna.