Na predavanju se strokovni delavci seznanijo z uporabo spleta in zaslonskih tehnologij pri otrocih in mladostnikih, vključno z njihovimi najpogostejšimi aktivnostmi, strokovnimi smernicami in najnovejšimi opažanji s terena. Namen predavanja je informirati in ozaveščati strokovne delavce, ki delajo z mladimi, o glavnih nevarnostih prekomerne rabe – ter predvsem, kako določene pasti pravočasno prepoznati ali ukrepati v primeru, da se mladostnik v katero od njih ujame.

Rabo zaslonskih tehnologij delimo na uravnoteženo, prekomerno in škodljivo. V drugi polovici predavanja je poudarek na digitalni zasvojenosti (kot obliki nekemične zasvojenosti) ter njenimi simptomi in posledicami – psihičnimi, fizičnimi, čustvenimi in socialnimi. Udeleženci spoznajo varovalne dejavnike in priporočila za strokovno delo.

 

Cilji:

  • poglobljena predstavitev rabe spleta in zaslonskih tehnologij ter povezanih navad pri otrocih in mladostnikih;
  • seznanjanje s koristmi in pastmi, ki spremljajo zaslonske tehnologije in vsebine;
  • predstavitev digitalne zasvojenosti s pogostimi simptomi in posledicami;
  • seznanitev s priporočili za učinkovito postopanje ter varovalnimi dejavniki in priporočili za
    strokovno delo.

 

Časovni potek predavanja:

  • 50 minut (po dogovoru lahko predavanje prilagodimo na dolžino od 30 do 60 minut).

 

Število udeležencev:

  • Priporočeno minimalno število udeležencev na predavanju je 15.

 

Ciljna skupina:

  • Predavanja so namenjena strokovnim delavcem.

 

Cena izvedbe:

  • Brezplačna do zapolnitve kvote.

 


Želite dodatne informacije glede naših ponudb?

Pošljite povpraševanje, rade volje vam odgovorimo.