Šteker

NOVO V REGIJI – CENTER ŠTEKER

Podpora in pomoč mladim
pri prekomerni rabi interneta

03 / 09

Ciljne skupine

Mladi

Ali imaš občutek, da so se zaradi tvoje uporabe spleta poslabšali tvoji odnosi z bližnjimi?  Ali si v stiski, ker te nadlegujejo na spletu?

Starši

Imate občutek, da vaši otroci preživljajo preveč časa na spletu?  Ali se bojite, da je vaš otrok žrtev spletnega nadlegovanja?

Šole

Ste zaznali, da se učenci vaše šole ne morejo ločiti od mobilnih telefonov? Se je tudi na vaši šoli razširil pojav nevarnih spletnih gibanj, ki bi lahko resno ogrozile zdravje učencev?

Strokovni delavci/učitelji

Ali se v razredu pogosto soočate s pojavom mobilnih telefonov med poukom? Se tudi pri vas srečujete s težavami kot so seksting in cyberbullying?

Mladinski delavci

Se na vas obračajo zaskrbljeni mladi, ki so žrtve spletnega nadlegovanja ali njihovi starši?

Organizacije

Odprti za nova partnerstva, sodelovanja in povezovanja
04 / 09

Ambulanta

Za mlade do 29. leta starosti

Brezplačna ambulanta za psihosocialno pomoč


V okviru ambulante nudimo pomoč tistim, ki se zavedajo, da na spletu preživijo veliko časa in jih je strah, da bi se iz tega razvila zasvojenost.

Izvajamo tudi program za zasvojene s spletom in njihove bližnje.

Nudimo tudi psihosocialno pomoč mladim, ki se srečujejo z različnimi življenjskimi stiskami ter občutki žalosti in strahu, ki niso nujno vezani na prekomerno rabo interneta.

Brezplačna ambulanta za psihosocialno pomoč je odprta vsako sredo med 9. in 20. uro po predhodnem naročanju v prostorih Mestnega mladinskega sveta Maribor (na Trgu revolucije 9, 2000 Maribor).

Vabljeni, da nas pokličete na telefonsko številko: 031 850 500 (dosegljivi vsak dan med 8. in 15.uro) ali nam pišete na info@steker.si.

 

TEHNIČNA PODPORA STARŠEM

Zavedamo se, da je nemalokrat težko slediti vsem novostim, ki jih prinaša razvoj tehnologije. Nemalokrat se zgodi, da starši s težavo sledimo svojim otrokom na tem področju.

Zato smo tukaj mi.

Nudimo vam pomoč pri rokovanju z osnovnimi pastmi, na katere morate biti pozorni. Prav tako pa vas bomo seznanili z uporabnimi aplikacijami za zagotavljanje internetne varnosti.

05 / 09

Preventiva

Pri svojem delovanju posvečamo posebej veliko pozornost preventivi in s tem namenom izvajamo različne aktivnosti

Preventivni programi za osnovne in srednje šole

Izvajamo preventivne delavnice za osnovnošolce o konstruktivni rabi spleta, kjer se osredotočamo na nevarnosti pri uporabi spleta ter tudi na pasti pri uporabi socialnih omrežij in drugih spletnih storitev. Po želji prilagodimo program potrebam specifične skupine.

Delavnice in predavanja za starše mladostnikov

Na vedno bolj pereč problem prekomerne rabe in zasvojenosti s spletom želimo opozoriti tudi starše in jim ponuditi dodatna potrebna znanja s tega področja.

Delavnice in predavanja za pedagoške delavce

Izvajamo tudi delavnice in različna strokovna izobraževanja za pedagoške delavce in druge strokovne delavce, katerih namen je opolnomočiti prisotne in jih opremiti s potrebnim strokovnim znanjem z vedno bolj perečega področja.

06 / 09

Sodelavci

Ekipa je skupina mnogih rok in enih misli

Sodelavci Centra ŠTEKER

 

 • Tjaša Antolič

  Magistrica psihologije

 • Lejla Mulalić

  Magistrica psihologije

 • Andreja Domajnko

  Magistrica sociologije

 • Vanda Canjuga

  Diplomirana psihologinja (UN)

 • Lea Dvoršak

  Študentka psihologije

 • Natalija Kašman

  Študentka psihologije

 • Iva Štukelj

  Študentka psihologije

08 / 09

O nas

Poslanstvo našega centra

V okviru društva IndiJanez se že od leta 1996 ukvarjamo z delom z mladimi, v zadnjih letih pa se osredotočamo predvsem na izvajanje različnih preventivnih ukrepov, katerih cilj je nudenje podpore mladim pri soočanju z različnimi življenjskimi izzivi.

V zadnjih letih smo zaznali naraščajočo potrebo po vzpostavitvi celostnega programa psihosocialne pomoči mladim, ki se srečujejo s problemom zasvojenosti s spletom in njihovim svojcem in s tem namenom smo v letu 2017 pričeli z izvajanjem preventivnih delavnic na to tematiko. Izkazalo se je, da so bile delavnice učinkovite, vendar pa se je izkazala potreba po razširitvi našega delovanja.

S tem namenom smo vzpostavili Center Šteker, znotraj katerega še naprej razvijamo različne preventivne programe pomoči, prav tako pa nudimo tudi brezplačno ambulantno svetovanje s strani strokovnjakov na področju psihologije.

Brezplačna ambulanta za psihosocialno pomoč je odprta vsako sredo med 9. in 20. uro po predhodnem naročanju v prostorih Mestnega mladinskega sveta Maribor (na Trgu revolucije 9, 2000 Maribor).

Vabljeni, da nas pokličete na telefonsko številko 031 850 500 (vsak delovnik med 8. in 15.uro) ali nam pišete na info@steker.si

09 / 09

Veščine

Delamo različne stvari
in še marsikaj drugega…

 

75%Raziskujemo
90%Izobražujemo
95%Svetujemo
100%Pomagamo