Šteker

Sedaj v Mariboru in Murski Soboti

02 / 08

Ciljne skupine

 • Mladi

  Ali imaš občutek, da so se zaradi tvoje uporabe spleta poslabšali tvoji odnosi z bližnjimi? Ali si v stiski, ker te nadlegujejo na spletu?

 • Starši

  Imate občutek, da vaši otroci preživljajo preveč časa na spletu? Ali se bojite, da je vaš otrok žrtev spletnega nadlegovanja?

 • Šole

  Ste zaznali, da se učenci vaše šole ne morejo ločiti od mobilnih telefonov? Se je tudi na vaši šoli razširil pojav nevarnih spletnih gibanj, ki bi lahko resno ogrozile zdravje učencev?

 • Strokovni delavci/učitelji

  Ali se v razredu pogosto soočate s pojavom mobilnih telefonov med poukom? Se tudi pri vas srečujete s težavami kot so seksting in cyberbullying?

 • Mladinski delavci

  Se na vas obračajo zaskrbljeni mladi, ki so žrtve spletnega nadlegovanja ali njihovi starši?

 • Organizacije

  Odprti za nova partnerstva, sodelovanja in povezovanja

03 / 08

Svetovalnica "Izštekaj se"

Brezplačno svetovanje


V okviru svetovalnice nudimo pomoč tistim, ki imajo težave na področju zasvojenosti z uporabo digitalnih tehnologij (video in računalniškimi igrami, socialnimi omrežji, igrami na srečo, spletno pornografijo, internetom na splošno…) in njihovim ključnim bližnjim.

Na nas se lahko obrnejo tudi tisti, ki se zavedajo, da na spletu preživijo veliko časa in jih je strah, da bi se iz tega razvila zasvojenost.

Pomagamo tudi pri vključevanju uporabnikov v resnično življenje (navezovanje stikov, spodbujanje zdravega življenjskega sloga).

Prav tako pa smo na voljo tudi drugim, ki se jim porajajo vprašanja v zvezi z zasvojenostjo z digitalnimi tehnologijami.

Na voljo smo vsak delovni dan, med 9. in 15. uro v sprejemni pisarni. Prav tako smo na voljo na telefonski številki 031 850 500 in na brezplačni številki 080 2016. Dosegljivi smo tudi na info@steker.si.

Svetovanja v Mariboru potekajo v ponedeljek, torek in petek med 9. in 15. uro, v sredo in četrtek med 13. in 19. uro, po predhodnem naročanju.

Svetovanja v Murski Soboti pa potekajo ob četrtkih med 14. in 20. uro, po predhodnem naročanju.

Vabljeni, da nas pokličete na telefonsko številko: 031 850 500, brezplačno številko 080 2016 ali nam pišete na info@steker.si.

04 / 08

Delavnice "Zaštekaj"

Delavnice in predavanja

Preventivni programi za osnovne in srednje šole

Izvajamo preventivne delavnice za osnovnošolce o konstruktivni rabi spleta, kjer se osredotočamo na nevarnosti pri uporabi spleta ter tudi na pasti pri uporabi socialnih omrežij in drugih spletnih storitev. Po želji prilagodimo program potrebam specifične skupine.

Delavnice in predavanja za starše mladostnikov

Na vedno bolj pereč problem prekomerne rabe in zasvojenosti s spletom želimo opozoriti tudi starše in jim ponuditi dodatna potrebna znanja s tega področja.

Delavnice in predavanja za pedagoške delavce

Izvajamo tudi delavnice in različna strokovna izobraževanja za pedagoške delavce in druge strokovne delavce, katerih namen je opolnomočiti prisotne in jih opremiti s potrebnim strokovnim znanjem z vedno bolj perečega področja.

06 / 08

Poslanstvo

Poslanstvo našega centra

Center Šteker predstavlja prvi za uporabnike brezplačen specializiran program v severovzhodnem delu Slovenije, ki nudi celostno obravnavo na področju zasvojenosti z digitalnimi tehnologijami. Osredotočamo se na več različnih podpodročij zasvojenosti, in sicer na škodljivo rabo spleta na splošno, socialnih omrežij, mobilnega telefona, tablic, televizije, računalniških in on-line iger, iger na srečo ter spletne pornografije.

V okviru programa “Izštekaj se” izvajamo:

 • svetovanja uporabnikom, ki so zasvojeni z digitalnimi tehnologijami in njihovim ključnim bližnjim,
 • pomoč pri vključevanju uporabnikov v resnično življenje.

Svetovanja izvajamo v dveh enotah, v svetovalnici Maribor in svetovalnici Murska Sobota, v katerih obravnavamo tudi uporabnike iz sosednjih upravnih enot.

V okviru programa “Zaštekaj” izvajamo:

 • preventivne delavnice za osnovnošolce in srednješolce na temo prekomerne rabe digitalnih tehnologij,
 • delavnice in predavanja za starše in strokovne delavce,
 • tehnično podporo staršem, namenjeno seznanitvi staršev z uporabnimi znanji za zagotavljanje varnosti na spletu

Vabljeni, da nas pokličete na brezplačno telefonsko številko: 080 2016 in telefonsko ševilko: 031 850 500 ali nam pišete na info@steker.si.

 

TEHNIČNA PODPORA STARŠEM

Zavedamo se, da je nemalokrat težko slediti vsem novostim, ki jih prinaša razvoj tehnologije.
Nemalokrat se zgodi, da starši s težavo sledimo svojim otrokom na tem področju.

Zato smo tukaj mi.

Nudimo vam pomoč pri rokovanju z osnovnimi pastmi, na katere morate biti pozorni.
Prav tako pa vas bomo seznanili z uporabnimi aplikacijami za zagotavljanje internetne varnosti.